december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid is het beeld in eerste instantie afwijkend. Grote winnaar is het openbaar vervoer, dat nauwelijks verkeersslachtoffers kent. Wie veilig van A naar B wil reizen, loopt het minste risico door met het openbaar vervoer te reizen. De meeste slachtoffers vallen onder automobilisten. Ook onder fietsers en voetgangers vallen relatief veel slachtoffers. Als je het risico uitdrukt in het risico per reizigerskilometer, scoren fietsen en lopen slechter dan de auto. Er worden immers veel meer autokilometers gemaakt dan fiets- en voetkilometers. Fietsers en voetgangers worden wel kwetsbare verkeersdeelnemers genoemd. De simpele conclusie is dat de auto veiliger is. Veel ongevallen met voetgangers en fietsers worden echter veroorzaakt door automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer. Bij fietsers is ook het aantal enkelvoudige ongevallen hoog, mede door de vergrijzing.Aantal registreerde verkeersdoden in 2012. Bron: SWOV.
Kwaliteit slachtoffercijfers: hoog (gebaseerd op werkelijke aantallen)
Kwaliteit cijfers over de veroorzaker: matig (gebaseerd op geregistreerde aantallen).


Overigens wordt het beeld vertekend door verschillen in registratiegraad per vervoerwijze. Met name de registratiegraad van fietsers en voetgangers is relatief laag. Dat vertaalt zich vooral in een hoger aantal werkelijke slachtoffers bij voetgangers en fietsers. Onder e-fietsen is er geen extra risico voor berijders onder de 60 jaar. Daarboven neemt het risico op letsel toe.

> Meer over mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid is te vinden in de betreffende SWOV-factsheet
> Meer over verkeersveiligheid in het Dashboard gezondheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2