december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Rekenen aan duurzame mobiliteit

Met mobiliteitsmanagement zijn veel effecten te bereiken. Dat blijkt uit dit dashboard Maar wat zijn die effecten nu in een specifiek project?

Groen is poen: gebruikskosten van mobiliteit en uitstoot gaan hand in hand
Er is een sterk verband tussen de kosten per kilometer die reizigers betalen en het klimaateffect. Dat betekent dat:

 • Duurzame mobiliteit voor werkgevers betekent kosten besparen. Dit effect wordt nog sterker als de kosten van parkeren mee worden genomen.
 • Voor overheden is dit niet altijd het geval <link naar ‘kosten en baten>. Wel houden overheden die gemeenten die ‘mobiliteit 2.0’ toepassen, beter rekening met mensen met een krappe beurs. 

Tools
Als duurzame mobiliteit zoveel voordeliger is, dan moet dat ook tot uitdrukking komen in berekeningen. Recent zijn er tools ontwikkeld die hier behulpzaam bij zijn:
 • Sumo Effectcalculator
 • MKBA- fiets 
 • Wikken en Wegen 

Sumo Effectcalculator
CROW-KpVV heeft de SumoEffectcalculator ontwikkeld. Dit is een excel-toepassing waarmee je snel de effecten van projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement kunt inschatten. De Sumo Effectcalculator geeft inzicht in de effecten op het vlak van voertuigkilometers, milieu, gezondheid en verkeersveiligheid. Ook is het mogelijk om de kosteneffectiviteit van maatregelen te bepalen. Effecten worden zo begrijpelijk mogelijk gepresenteerd: niet alleen in bespaarde calorieën, maar ook in aantallen slagroomgebakjes.

De tool sluit aan op de Sumo-methode, maar kan zelfstandig worden gebruikt. In principe is het ook mogelijk om terug te redeneren: hoeveel mensen moeten hun reisgedrag veranderen, wil je een bepaald effect bereiken.

Met de Sumo Effectcalculator wil CROW-KpVV laten zien dat mobiliteitsmanagement veel meer oplevert dan alleen een betere bereikbaarheid.


Voorbeeld: MKB vouchers mobiliteit
Tijdens de evaluatie van de subsidieregeling MKB-vouchers waren er weinig gegevens beschikbaar om de effecten in beeld te brengen. Wel was het mogelijk om globaal de reductie van het aantal autokilometers binnen en buiten de spits in te schatten.

Aannames:
 • 3,7 miljoen autokilometers per jaar worden vervangen door fietskilometers;
 • 1,2 miljoen autokilometers per jaar verschuiven van de spits naar buiten de spits;
 • het subsidieprogramma kostte 9,5 miljoen euro;
 • duur van het effect: 3 jaar.
Geschatte effecten:
 • 185.000 liter brandstof bespaard
 • 600.000 kg minder CO2-uitstoot (staat gelijk 12.000 gloeilampen of de uitstoot van 128 huishoudens);
 • 762 kg minder NOx-uitstoot;
 • 87 kg minder PM10-uitstoot;
 • 6,5 minder letselslachtoffers en 1,6 minder doden/ziekenhuisgewonden
 • 328 miljoen verbrande calorieën (staat gelijk aan 1,1 miljoen slagroomgebakjes)

Het programma kostte €7,70 per bespaarde autokilometer en €47,50 per vermeden kg CO2.


Opmerking: in het evaluatierapport zijn milieucijfers gebruikt die inmiddels zijn verouderd. Bovenstaande berekening is gebaseerd op de nieuwste dataset. 

MKBA-fiets: aanleg fietsbrug Leidsche Rijn levert maatschappij veel op
Met de MKBA-fiets is het mogelijk om de maatschappelijke kosten en baten van fietsprojecten in beeld brengen en te vergelijken met andere vervoerwijzen.

Zo berekende Decisio dat de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht door. Alleen in het meest pessimistische scenario is het saldo van kosten en baten negatief (- €16,3 miljoen). In het middenscenario en het optimistische scenario bedragen de baten € 14,6 miljoen resp. € 65 miljoen.

Wikken en Wegen: Culemborg bespaart €2 miljoen met kosten-batenafweging
Met Wikken en Wegen is het mogelijk om een eenvoudige kosten-batenafweging te maken om projecten te kiezen of te prioriteren. De tool is geschikt voor kleine projecten.

In Culemborg is de Tunnelweg een belangrijke oost-westverbinding. In de ochtendspits vormt een rotonde een bottleneck. Veel scholieren gebruiken de rotonde op weg naar school en de fiets zit in de voorrang. Gevolg: lange wachttijden, geluidsoverlast, vieze lucht en gevaarlijke situaties. Ook de hulpdiensten ondervinden hinder.

Enkele scenario’s zijn doorgerekend:
 • een nieuwe fietsroute
 • een gelijkvloerse fietsoversteek op een andere plek
 • een fly-over voor fietsers 
 • verkeersbeperkende maatregelen.
De rekentool van Wikken en Wegen brengt de kwantitatieve effecten in beeld. In een sessie met belanghebbenden zijn de kwalitatieve effecten in beeld gebracht.

Aanvankelijk dacht de gemeente aan een fly-over, maar dit blijkt duur en bovendien levert het weinig op. De alternatieven zijn veel realistischer en kosten al gauw twee miljoen euro minder. Tijdens de sessie ontstaat er bij de deelnemers een gedeeld beeld over de oplossingsrichting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2