december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Milieu

Klimaat & leefbaarheid
Onderstaand diagram toont de well-to-wheel uitstoot per reizigerskilometer van verschillende vervoerwijzen. De cijfers zijn verhoudingsgetallen, waardoor het mogelijk is om ze onderling te vergelijken. Zowel op klimaat (CO2) en leefbaarheid (fijnstof) scoort een reizigerskilometer het slechtst voor personenauto’s en het best voor fietsen. Het openbaar vervoer zit daar tussenin. Treinen stoten overigens veel fijnstof uit, met name door slijtage van wielen en bovenleiding.

CO2-uitstoot per reizigerskilometer, op een schaal tussen 0 en 1).
 Kwaliteit van de data: hoog.Uitstoot NOx en Fijnstof per reizigerskilometer, op een schaal tussen 0 en 1.
Kwaliteit van de data: hoog.

Merk op dat treinen relatief veel fijnstof uitstoten. Dit heeft te maken met de slijtage van spoor en wielen en bovenleidingen (metaal op metaal). Ook opmerkelijk is dat de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van bussen gemiddeld hoger is dan die van auto’s. Er is daarbij veel variatie tussen het brandstoftype en de euroklasse van de motor.

> Uitgangspunten achter de milieucijfers
> Meer over klimaat in het Dashboard klimaat


Schone auto’s
De CO2-uitstoot van auto’s verschilt per type verbrandingsmotor. Ook de bezettingsgraad is van invloed. In onderstaand diagram enkele voorbeelden.

Uitstoot per reizigerskilometer van auto's in verschillende situaties.
Kwaliteit van de data: hoog.

> Meer over schone auto's in het Dashboard schone auto's

Schoon openbaar vervoer
Om openbaar vervoer schoner te laten zijn dan auto’s, zijn er drie opties:
  • bezettingsgraad verhogen;
  • kleinere voertuigen inzetten 
  • schonere voertuigen inzetten.
De verschillen tussen bus, tram, metro en trein zijn groot. Maar ook de gemiddelde bezettingsgraad is van invloed. Zie de onderstaande figuren.


Bezettingsgraad en uitstoot van bussen. Op basis van STREAM (2014) en Balancia (2014)
Kwaliteit van de data: matig.CO2-uitstoot openbaar vervoermiddelen. Op basis van STREAM (2014) en Balancia (2014).
Kwaliteit van de data: matig.Wanneer is het openbaar vervoer schoner dan de auto?
Bussen stoten per reiziger minder CO2 uit dan een gemiddelde auto, als de bezettingsgraad hoger is dan 5 personen (zie Dashboard openbaar vervoer). De gemiddelde bezettingsgraad is 11 reizigers per bus. Dit cijfer varieert per regio, maar is overal hoger dan 7. Een ritje met de bus is dus gemiddeld schoner dan een autorit. De bezettingsgraad van auto’s is lager in de spits, terwijl de uitstoot door congestie hoger ligt. In de spits is een busrit dus nog schoner. Ook de voertuigtechniek van bussen en auto’s varieert.

Met de regionale cijfers over uitstoot van het openbaar vervoer kun je vergelijken hoeveel schoner het openbaar vervoer is dan de auto. Hoe veel mensen moeten er in een auto zitten, wil een autorit schoner zijn dan bus of trein? De onderstaande grafiek toont enkele vergelijkingen:
  • Pas bij vijf inzittenden is een autorit schoner dan de trein.
  • Als je alleen in een elektrische auto rijdt, is dit schoner dan in een gemiddelde bus.
  • In de stadsregio Arnhem-Nijmegen moet je echter met vijf mensen in een elektrische auto zitten, wil deze rit schoner. In een ‘gewone’ moet je met z’n tienen zijn en in de spits zelfs met z’n dertienen! 
Een rit met het openbaar vervoer is dus niet per definitie schoner dan een autorit, maar de stadsregio Arnhem-Nijmegen laat zien dat het haalbaar is om het openbaar vervoer fors te verschonen. Volgens de stadsregio vergde dit nauwelijks extra investeringen.
Wanneer is het autorijden schoner dan reizen met het openbaar vervoer? Op basis van STREAM (2014) en Balancia (2014).

Kwaliteit van de data: matig.> Meer over openbaar vervoer in het Dashboard openbaar vervoer 

Geluid
Geluidsoverlast is lastig uit te drukken per vervoerwijze, en al helemaal niet per reizigerskilometer. Het CBS verzamelt cijfers over het deel van de bevolking dat geluidhinder ondervindt. Die cijfers gaan over wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt in vervoermiddelen. De geluidhinder van lopen en fietsen is niet in beeld gebracht, maar is verwaarloosbaar. Openbaar vervoer gaat deels over de weg, deels over spoor.Ervaren geluidhinder door de bevolking, op een 5-puntsschaal (0,5-5,5). Naar: CBS/ compendium voor de leefomgeving

Kwaliteit van de data: matig> Meer over geluid in het Dashboard gezondheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2