december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Gezondheid en geluk

Beweging

Fietsen is gezond
Algemeen bekend is dat fietsen en lopen gezonder is dan autorijden. OV-reizigers hebben altijd wel te maken met lopen en fietsen als natransport en hebben meer beweging dan automobilisten. Bekende gezondheidseffecten zijn fitheid, betere conditie, minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en minder overgewicht. Daarnaast zijn er emotionele aspecten als geluk en frustratie. Een overzicht.

Positieve effecten wanneer je regelmatig een half uur per dag fietst.
 • fitheid neemt toe met 13 %
 • 0,3 kg per jaar minder gewichtstoename 
 • ziekteverzuim neemt af met 1,3 dagen per jaar
 • de productiviteitskosten die minder verloren gaan bedragen € 368,- per jaar (uitgangspunt: € 35,- per productief uur). Per fietskilometer is dit 4,6 cent volgens Decisio (2012).
 • besparing kosten voor gezondheidszorg door lager risico hart- en vaatziekten en kanker met € 31,10 per jaar. 
 • Decisio (2012) berekende dat de baten door stijging in levensverwachting 1,7 tot 2,5 cent bedragen.
 • Het Fietsberaad laat zien dat bij 10 % meer fietsgebruik het percentage inwoners met bewegingsarmoede met 1,5 procentpunt daalt. Dat betekent gemiddeld per dag 1 minuut en 15 seconden langer fietsen per dag per inwoner.
Bewegen verbetert de mentale gezondheid. De uniforme en cyclische manier van bewegen tijdens fietsen kan de effecten van stress verminderen. Tijdens fietsen maak je de hormonen endorfine en serotine aan, die je met antidepressiva ook aanmaakt. Fietsen is dus een antidepressiva, echter zonder negatieve bijwerkingen. Ook gaat fietsen het verval van het brein tegen.

Bron: TNO, Fietsen is groen, gezond en voordelig, 2010.
Ook lopen is gezond
Niet alleen fietsen is goed voor de gezondheid: ook lopen draagt hier aan bij. Bij lopen verbrand je gemiddeld 240 kcal per halfuur. Dat komt neer op 120 kCal per kilometer (met dank aan Rob Methorst). Ov-reizigers lopen en fietsen ook. Voor dit dashboard is ingeschat dat een ov-reiziger per rit zo’n 38 kilocalorieën verbrandt (zie databestand).Verbranding bij lopen en fietsen, uitgedrukt in caloriëen en slagroomgebakjes. 
Kwaliteit van de data: matig

Uit een onderzoek door de universiteit van Cambridge blijkt dat mensen die minder dan een kilometer van een afgescheiden fietspad wonen, 45 minuten meer lopen en fietsen per week hebben dan mensen die op 4 kilometer van een fietsroute wonen.


Gewicht
Een Australisch onderzoek bracht tussen 2003 en 2008 de relatie tussen de rit naar het werk en gewichtstoename in beeld. Mensen die dagelijks de auto gebruiken, komen ieder jaar 0,5 kg aan. Bij incidentele autogebruikers is dit 0,4 kg en bij ov-gebruikers 0,3 kg. Wie niet met de auto gaat en in zijn vrije tijd voldoende beweegt (>=150 min/week), komt niet aan. In Australië wordt weinig gefietst.

Volgens een Brits onderzoek zijn niet alleen lopen en fietsen gezond. Mensen die met het openbaar verover naar het werk reizen, hebben een lagere BMI (body mass index) dan hun collega’s die met de auto naar het werk pendelen.

Bij mannen is het verschil ongeveer 1 BMI-punt, wat neerkomt op gemiddeld drie kilo. Vrouwen scoren 0,7 punt lager, goed voor gemiddeld 2,5 kilo. Ook het vetpercentage volgt die trend. Het verband is onafhankelijk van leeftijd, ziekte, inkomen of sociale klasse en zelfs de activiteit op het werk of dieet.

> Meer over gezondheid in het Dashboard gezondheid

Geluk
Onderzoek door de Universiteit Utrecht wijst erop dat de woon-werkrit is het minst gelukkige deel van de dag is. Factoren die het geluk beïnvloeden zijn stress, drukte, ingewikkelde reizen en ritlengte. Blijdschap heeft te maken met emotioneel welzijn en tevredenheid met het leven. Veel mensen accepteren gemakkelijk een lange woonwerkrit, in ruil voor bijvoorbeeld een groter huis met meer kamers. Het geluk van het laatste blijkt vaak relatief: de mooie badkamer wordt maar incidenteel gebruikt, terwijl de woonwerkrit vaak dagelijks terugkomt. In plaats van leuke dingen doen, zit je nutteloos je tijd te verdoen in het verkeer. Uit een onderzoek in Texas naar het plezier dat mensen aan activiteiten beleven, bleek de woonwerkrit de laagste gewaarde activiteit.

Enkele conclusies:

 • hoe langer de rit, hoe lager de tevredenheid met forenzen
 • lopen en fietsen geven een hoge mate van voldoening
 • openbaar vervoer geeft heel weinig voldoening
 • de auto zit daar tussenin.
Tot slot enkele opmerkelijke feiten:
 • Bij Zweedse echtparen waarvan één partner een woonwerkrit langer dan 45 minuten heeft, is de kans op een echtscheiding 40 % hoger (bron: Umeå University).
 • De woonwerkrit draagt voor 11 % bij aan ons emotioneel welzijn en voor 2 % aan onze tevredenheid met het leven. 
 • Mensen met een korte reistijd geven hun leven gemiddeld een 7.3. Mensen met een langere reistijd geven gemiddeld een 6.9.
 • Een langere reistijd vergroot de kans op een ongelukkig leven. Mensen zijn minder vrolijk, en doen minder interessante dingen. Ze piekeren meer en hebben meer stress. Het effect is niet sterk. Daarom zijn grote veranderingen in reistijd nodig voor een merkbaar effect. 
 • Mensen met een lange woonwerkrit piekeren meer en hebben meer stress. 
 • Forenzen zijn eenzamer. Iedere 10 minuten extra reistijd resulteert in 10 % minder sociale contacten. 
 • Iedere 10 minuten forenzen betekent 0,3 minuut minder tijd om te bewegen, 0,4 minuut minder tijd voor koken en 2,2 minuten kortere slaap. 
 • Een op de drie mensen met een woonwerkrit langer dan 90 minuten heeft last van nekklachten.
 • Wie een woonwerkrit heeft die langer is dan 16 kilometer, heeft een verhoogd risico op hoge bloeddruk en een hoger cholesterolniveau.
 • Hoe langer de woonwerkrit, hoe ongezonder het eten. Volgens enkele Amerikaanse universiteiten is de woonwerkafstand de sterkst verklarende lifestylefactor voor overgewicht.
 • Om een uur extra reistijd te compenseren is een salaristoename van 40 % nodig.
 • Overigens ervaren sommige automobilisten de autorit als een rustmoment. 

Emoties
Er zijn vijf basisemoties: vreugde, angst, woede, droefheid en afkeer. De auto en de fiets worden vooral geassocieerd met positieve emoties: de auto wordt door meer dan de helft (52 %) van alle Nederlanders in verband gebracht met vreugde, de fiets zelfs door twee derde (67 %). Negatieve emoties komen bij zowel de auto (6 %) als de fiets (4 %) veel minder voor. Het openbaar vervoer wordt veel negatiever ervaren: weinig mensen (11 %) ervaren vreugde en negatieve emoties voeren de boventoon. Bij 20 % roept het openbaar vervoer zelfs gevoelens van afkeer op. Mensen die vaak een bepaald vervoermiddel gebruiken, zijn hier logischerwijs positiever over dan mensen die er slechts af en toe gebruik van maken.


Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), 2007, Beleving en beeldvorming van mobiliteit, Koninklijke De Swart, Den Haag.

Bronnen
 • Copenhagen Centre for Prospective Population
 • Anna Goodman, Shannon Sahlqvist, David Ogilvie, and on behalf of the iConnect Consortium. New Walking and Cycling Routes and Increased Physical Activity: One- and 2-Year Findings From the UK iConnect Study. American Journal of Public Health: September 2014, Vol. 104, No. 9, pp. e38-e46.
 • Takenemi Sugiyama, Commuting by car: weight gain among physically active adults, American Journal of Preventive Medicine, Volume 44, Issue 2 , Pages 169-173, February 2013.
 • Symposium The relationship between emotional wellbeing and satisfaction with work commutes, ICTTP Groningen, 29 augustus 2012 
 • Your commute is killing you, Long commutes cause obesity, neck pain, loneliness, divorce, stress, and insomnia, Annie Lowrey, Slate, geraadpleegd op 16-1-2014.
 • Management TeamWaarom forensen slecht is voor lijf en geest, 27 februari 2014.
 • Pendelpijn: over reistijd en welzijn, Toon Zijlstra, Thomas Vanoutrive en Ann Verhetsel, Universiteit Antwerpen, Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 2014.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2