december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Bereikbaarheid

Snelheid & marktaandeel
De auto heeft het grootste marktaandeel op de lange afstand en is ook het snelst. Op korte afstand is de auto weliswaar het snelst, maar wordt er net iets meer gefietst. Lokaal kan dit beeld sterk verschillen.


Snelheid en marktaandeel (aandeel ritten) voor vervoerwijzen, kleiner en groter dan 7,5 km. Op basis van Ovin (2012) en de bereikbaarheidsindicator (bewerking CROW-KpVV).
Kwaliteit van de data: hoog


Lees meer over snelheid in het Dashboard snelheid.

Reistijdwaardering en betrouwbaarheid
Reistijdwinst levert maatschappelijke baten op. De waarde hiervan kan worden uitgedrukt in geld. Niet alleen de reistijd, maar ook de betrouwbaarheid is van belang: als personen of goederen te laat (of juist te vroeg) aankomen, leidt dit tot extra kosten. Ook de betrouwbaarheid is in geld uit te drukken.

De waardering van reistijd (Value of Time of VoT) geeft de maatschappelijke baat van de afname van de gemiddelde reistijd of de maatschappelijke kosten van de toename daarvan. De waardering van betrouwbaarheid (Value of Reliability of VoR) geeft de maatschappelijke baat van het verkleinen van de spreiding (standaarddeviatie) van de reistijd.

Het KiM heeft gegevens verzameld voor auto, bus, tram, metro, trein, luchtvaart en recreatievaart. Voor de fiets doet het KiM onderzoek naar de VoT en de VoR.


Bron: KiM (2014).
Kwaliteit van de data: hoog.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2